EUREKO specjalizuje się w wykonywaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć
związanych z energetyką odnawialną – zespołów elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych. Wykonujemy również raporty środowiskowe dla wielu innych przedsięwzięć, w tym:

  • stacji demontażu pojazdów;
  • punktów zbierania i przetwarzania odpadów;
  • zakładów produkcyjnych.

propagacja hałasu

Zachęcamy do kontaktu aby poznać szczegółową ofertę naszej firmy.