EUREKO zajmuje się wykonywaniem m.in. prognoz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Oferujemy swoim klientom atrakcyjne rabaty przy kompleksowych zamówieniach na dokumentacje środowiskowe inwestycji.

prognoza do studium

Zachęcamy biura urbanistyczne do współpracy.