dddd

Eureko tworzy zespół ludzi związanych zawodowo z ochroną środowiska oraz oceną oddziaływania na środowisko.

W naszym zespole posiadamy specjalistów z wielu różnych dziedzin nauk przyrodniczych oraz narzędzia niezbędne do wszelkiego rodzaju analiz środowiskowych – wszystko po to, aby wykonywać nasze opracowania rzetelnie i kompleksowo.

Klienci naszej firmy, to zarówno inwestorzy prywatni jak i instytucje państwowe i samorządowe. W ramach realizowanych przez nas zadań, zajmujemy się m.in. reprezentowaniem naszych klientów podczas postępowań administracyjnych w tym podczas konsultacji społecznych.

EUREKO pracuje pod kierownictwem mgr Marcina Kulika, specjalisty w zakresie ocen oddziaływania na środowisko – autora i współautora blisko stu opracowań związanych z oceną oddziaływania na środowisko w tym raportów, prognoz oraz opracowań ekofizjograficznych.