Opracowania ekofizjograficzne stanowią opracowania eksperckie służące do:

  1. dostosowania funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych
  2. zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym opracowaniem
  3. ustalenia kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanychelektr

Eureko wykonuje opracowania ekofizjograficzne:

  • podstawowe – pozwalające określić możliwości i bariery rozwoju obszarów gmin;
  • problemowe – ukierunkowane pod kątem konkretnych zamierzeń inwestycyjnych.

Zachęcamy biura urbanistyczne do współpracy.