Internal audit 2Wykonujemy audyty środowiskowe, przygotowujące zakład do kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Audyt obejmuje w swoim zakresie:

  • oględziny terenu zakładu;
  • analizę wypełniania obowiązków ustawowych, w tym weryfikacja prowadzonej dokumentacji w zakresie sektorowym przeprowadzonego audytu;
  • opracowanie raportu  obejmującego ocenę wypełnienia wymagań w ustalonym zakresie czasowym oraz rekomendacje mające na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości;
  • spotkanie podsumowujące w zakładzie i omówienie wyników audytu oraz zapisów raportu.