z10996420Q

EUREKO zajmuje się realizacją  wniosków i dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko.

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu dla naszych klientów decyzji środowiskowych oraz sporządzaniem dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko, takich jak:  

Raporty środowiskowe i Karty Informacyjne Przedsięwzięć

Audyty środowiskowe

Prognozy do dokumentów planistycznych (strategiczna ocena oddziaływania na środowisko)

Wnioski o zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów

Kompleksowe audyty środowiskowe

Inwentaryzacje flory, fauny oraz grzybów i porostów

Przedrealizacyjne ekspertyzy środowiskowe

Operaty wodnoprawne